Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout
Nieuws
Actualiteiten Nieuwsbrieven Lokaal Nieuws ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het plotselinge overlijden van Jos van Alphen; Advertentie Bericht ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimaal in Internet Explorer  en Mozilla Firefox.   Bijgewerkt: 12-10-2017
Home Activiteiten Multimedia Lidmaatschap Historie oosterhout Nieuws Volksverhalen Links Contact Sitemap
Historische Vereniging Brabant heeft een nieuwe website; www.hvbrabant.nl ! Als lid van de HVB krijgt u het tijdschrift 'In Brabant' dat vier maal per jaar verschijnt. Hierin actuele artikelen, korte nieuwsfeiten en lezenswaardige interviews. Daarnaast ontvangt u elk jaar het Noordbrabants Historisch Jaarboek, waarin deskundigen op een degelijke en aantrekkelijke manier hun laatste onderzoeksresultaten presenteren. Ook neemt u met korting deel aan activiteiten, zoals de jaarlijkse collegetour. Dit alles voor een bedrag van € 35,= per jaar, dus wordt lid van de Historische Vereniging Brabant! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
Powerpoint-presentatie over Sportpark De Contreie, met voorgeschiedenis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERSBERICHT   Tilburg, 6 oktober 2014   Natuurorganisaties keren zich tegen nieuwe hoogspanningsleiding   De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en elf lokale groepen keren zich gezamenlijk tegen een nieuwe 380kV-hoogspanningsleiding tussen Borssele en Tilburg. De geplande hoogspanningsleiding doorsnijdt een groot aantal natuurgebieden in Halderberge, Etten-Leur, Breda, Oosterhout, Gilze en Rijen, Loon op Zand en Tilburg. Opgeteld gaat het om de aantasting van ongeveer 200 hectare natuur, die grotendeels in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. De Brabantse natuurorganisaties vinden het nu voorgestelde tracé onacceptabel en willen dat het ministerie van Economische Zaken naar een alternatief zoekt dat de natuur spaart. Daarbij kan worden gedacht aan het opwaarderen van al bestaande hoogspanningsleidingen of een terugkeer naar het oorspronkelijk voorgestelde tracé, dat veel minder schadelijk was voor de natuur. De nieuwe hoogspanningsleiding liep oorspronkelijk anders, maar het ministerie heeft het tracé op het laatste moment verlegd zonder daarvoor duidelijk argumenten aan te dragen. Niet alleen de Brabantse natuurorganisaties, maar ook verschillende Brabantse gemeenten voelen zich overvallen door deze plotselinge wijziging en willen dat het ministerie het tracé heroverweegt. EINDE PERSBERICHT   Nadere informatie (niet voor publicatie): Hetty Gerringa, beleidsmedewerker Brabantse Milieufederatie: 06-12530974, Hetty.Gerringa@brabantsemilieufederatie.nl   Lokale groepen: Fast Forward Foundation Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout IVN Groene Zoom IVN Mark & Donge KNVV Breda KNVV Roosendaal KNVV Tilburg Milieuvereniging Oosterhout VLIP Vogelbescherming Breda West Brabantse Vogelwerkgroep
Nieuws