Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout
Naamkunde
Optimaal in Internet Explorer  en Mozilla Firefox.   Bijgewerkt: 12-10-2017
Home Activiteiten Multimedia Lidmaatschap Historie oosterhout Nieuws Volksverhalen Links Contact Sitemap
Werkgroep Naamkunde   In deze werkgroep zitten vier personen: Jan Broekhoven, Thijs den Exter, Marcel Elshout en Christ Buiks. De werkgroep is druk bezig het Oosterhoutse dialect vast te leggen. Dit houdt in gesprekken met oude Oosterhouters en bestudering van de  schaarse literatuur van het Oosterhouts. We zijn intussen in een vrij ver gevorderd stadium met het boek over het Oosterhouts dialect. Er blijken diverse woorden te bestaan die alleen in het Oosterhouts bekend zijn. Een tweede groot project is het opsporen van de Oosterhoutse toponiemen. Hiertoe zijn door Christ Buiks de rechtelijke  en vele andere archieven  van Oosterhout doorzocht en tienduizenden akten doorgenomen.Ook werden oudere boeren ondervraagd over hun kennis van de toponiemen. Alle namen die konden worden gesitueerd zijn op de minuutplans van het kadaster uit 1832 vastgelegd. Bij elk toponiem werd getracht de betekenis te achterhalen.Ook hiervan is de bedoeling dat er een boek uitkomt. Belangstellenden kunnen zich melden op: naamkunde@heemkunde-oosterhout.nl.